Scroll to top
header-int

Semua Materi Ajar

Share


Batas Akses : 13 Sep 2019

Bullying

Batas Akses : 08 Jun 2019

Soal PAT

Spensaka SMP NEGERI 1 KALASAN

Alamat : Jalan Yogya-Solo km14 Glondong, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Telepon : 0274-496122

Posel : smpn1kalasan@gmail.com

Laman : SMP N 1 Kalasan

Hak Cipta © 2020 SMP Negeri 1 Kalasan Follow SMP Negeri 1 Kalasan : Facebook Twitter Flickr Youtube Instagram